Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.96.2021 „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Majówka”

Agnieszka Fiedorczuk
Nadleśnictwo Dojlidy
Deadlines:
Published : 19-07-2021 11:29:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SA.270.96.2021 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.57 2021-07-19 11:29:00 Proceeding
SA.270.96.2021 - SWZ.pdf pdf 396.08 2021-07-19 11:29:00 Proceeding
SA.270.96.2021 - zał. 1 - formularz oferty.doc doc 71 2021-07-19 11:29:00 Proceeding
SA.270.96.2021 - załączniki.zip zip 5390.6 2021-07-19 11:29:00 Proceeding
SA.270.96.2021 - zał. 1 - formularz oferty.doc doc 71 2021-07-19 11:29:00 Criterion
SA.270.96.2021 - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1763.08 2021-07-22 11:33:59 Public message
SA.270.96.2021 - informacja z art. 222.pdf pdf 1015.99 2021-08-03 12:15:23 Public message
SA.270.96.2021 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 862 2021-08-17 14:49:40 Public message
SA.270.96.2021 - ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.44 2021-08-26 13:05:24 Public message

Announcements

2021-08-26 13:05 Agnieszka Fiedorczuk Nadleśnictwo Dojlidy załącza Ogłoszenie o wyniku postępowania.

SA.270.96.2021 - ogł [...].pdf

2021-08-17 14:49 Wojciech Kulbacki Nadleśnictwo Dojlidy w załączeniu dołącza Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SA.270.96.2021 - zaw [...].pdf

2021-08-03 12:15 Agnieszka Fiedorczuk Zamawiający w załączeniu przedstawia informację z otwarcia ofert.

SA.270.96.2021 - inf [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 549 030,55 zł netto. Wartość zamówienia została powiększona o 25% uwzględniając możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP, tj.686 288,19 zł
2021-07-22 11:33 Agnieszka Fiedorczuk Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

SA.270.96.2021 - odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SA.270.96.2021 - zał [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 420