Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.5.2021 KAMPANIA EDUKACYJNA DLA PROJEKTU „OCHRONA OBSZARÓW NADWODNYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH WRAZ Z KAMPANIĄ INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ W GMINIE SKOCZÓW”

Patrycja Barszczak
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 19-07-2021 10:48:00
Placing offers : 30-07-2021 09:00:00
Offers opening : 30-07-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.04 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
SWZ+załączniki 1-3.pdf pdf 5758.21 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załączniki 1-3.docx docx 759.18 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 905 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 5-Wzór scenariusza warsztatów.pdf pdf 418.76 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 5-Wzór scenariusza warsztatów.docx docx 15.16 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 6-Program prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.pdf pdf 409.28 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 7 - Podręcznik_wnioskodawcy i beneficjenta.pdf pdf 3943.86 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 8 - Inwentaryzacja caloroczna.pdf pdf 4917.04 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 9 - kampania_informacyjno-edukacyjna (...).doc doc 227 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 10 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 2048.36 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 11 - Koncepcja ekspozycji stałej Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie.pdf pdf 2279.19 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
załącznik nr 12 - Projekt zagospodarowania terenu parku na Górnym Borze wraz z budową kładki pieszej nad rzeką Bładnicą.docx docx 2707.55 2021-07-19 10:48:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 74.91 2021-07-28 11:42:02 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 44.1 2021-07-30 07:52:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 46.02 2021-07-30 13:14:16 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 73.9 2021-08-03 08:31:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania-unieważnienie.pdf pdf 53.79 2021-08-03 12:57:20 Public message

Announcements

2021-08-03 12:57 Patrycja Barszczak Ogłoszenie o wyniku postepowania-unieważnienie

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-03 08:31 Patrycja Barszczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2021-07-30 13:14 Patrycja Barszczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-30 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 174 660,00 zł brutto.
2021-07-30 07:52 Patrycja Barszczak Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

Informacja o kwocie, [...].pdf

2021-07-28 11:42 Patrycja Barszczak Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518