Proceeding: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00118382/01 z dnia 2021-07-16 (nr wew. 22/21) ,,Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – docieplenie ścian, stropodachu oraz montaż zestawów solarnych wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej” w trybie zaprojektuj i wybuduj w czynnym obiekcie

Deadlines:
Published : 16-07-2021 18:59:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ. ds. 22.pdf pdf 1065.65 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 132.39 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - projekt umowy.pdf pdf 688.96 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - projekt umowy.docx docx 75.96 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 28.03 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3– Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 16.04 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 17.75 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załacznik nr 5- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów .docx docx 15.96 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Wykaz osób.docx docx 18.32 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 -Wykaz robót .docx docx 14.68 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) .docx docx 13.57 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Płońsk PFU.pdf pdf 596.47 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - 2013.07.30 WYT nr 3 KGP.pdf pdf 3544.96 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Branza sanitarna - instalacja c.w.u..pdf pdf 73.96 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Branża sanitarna - instalacja solarna.pdf pdf 90.32 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Branża sanitarna -węzeł ciepłoniczy.pdf pdf 49.3 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Branżą budowlana Izolacja cieplna stropodachu.pdf pdf 28.78 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 15 - Przedmiar_KPP Płońsk_roboty elektryczne.pdf pdf 89.96 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 16- Przedmiar_KPP Płońsk_instalacja odgromowa.pdf pdf 99.59 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 17 - Branża budowlana - audyt, projekt świadectwo ener..pdf pdf 36.53 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 18 - Branża budowlana - obróbki blacharskie.pdf pdf 33.59 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 19 - Branża budowlana - ocieplenie elewacji.pdf pdf 59.43 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Załącznik nr 20 -Branża budowlana - rynny i rury spustowe.pdf pdf 45.4 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
cd. Załącznik nr 12- Branża sanitarna - instalacja solarna 1.pdf pdf 14.89 2021-07-16 18:59:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ ds. 22 -21.pdf pdf 362.42 2021-07-19 15:10:34 Public message
Załącznik nr 7 po zmianie -Wykaz robót .docx docx 15.03 2021-07-19 15:10:34 Public message
Załącznik nr 7 po zmianie -Wykaz robót .pdf pdf 267.13 2021-07-19 15:10:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ 08d94a9b-ab7c-2bd0-8fa9-13000154cbd9 (1).pdf pdf 46.36 2021-07-19 15:10:34 Public message
Informacja z otwarcia ds. 22-21.pdf pdf 468.92 2021-08-03 11:53:28 Public message
Inf. o unieważnieniu Płońsk.pdf pdf 461.68 2021-08-04 11:46:21 Public message

Announcements

2021-08-04 11:46 Anna Ozga Szanowni Państwo,
zamawiający KWP zs. w Radomiu publikuje Informację o unieważnieniu postępowania, pismo l.dz. ZP-1029/2021.

Inf. o unieważnieniu [...].pdf

2021-08-03 11:53 Małgorzata Wójcik Szanowni Państwo
w załączeniu Informacja z otwarcia ofert (l.dz. ZP 1021/21)

Małgorzata Wójcik

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę gross 736 166, 40 zł ,
2021-07-19 15:10 Małgorzata Wójcik Szanowni Państwo
w załączeniu pismo nasz znak ZP 909/21 dot. Zmiany treści SWZ wraz ze zmienionym załącznikiem nr 7 do SWZ oraz Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treści SWZ ds [...].pdf

Załącznik nr 7 po zm [...].docx

Załącznik nr 7 po zm [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 430