Proceeding: RG-IZP.271.5.2021 Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobżenica Część nr 1 "Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy"; Część nr 2 "Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na dziakach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy"; Część nr 3 "Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P"

Justyna Główczewska
Gmina Łobżenica
Deadlines:
Published : 19-07-2021 14:43:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RG-IZP.271.5.2021 - Załączniki 1-8do SWZ.doc doc 201 2021-07-19 14:43:00 Proceeding
Część nr 1 Termomodernizacja dachu budynku zaplecza sportowego.zip zip 2914.32 2021-07-19 14:43:00 Proceeding
Część nr 3 Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P.zip zip 201039.96 2021-07-19 14:43:00 Proceeding
wzór umowy.zip zip 406.71 2021-07-19 14:43:00 Proceeding
RG-IZP.271.5.2021 - Załączniki 1-8do SWZ.pdf pdf 574.22 2021-07-19 14:43:00 Proceeding
SWZ Roboty budowane na terenie gminy Łobżenica.pdf pdf 1066.88 2021-07-19 14:43:00 Proceeding
Część nr 2 Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy.zip zip 95074.81 2021-07-19 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.17 2021-07-30 11:02:57 Proceeding
SWZ Roboty budowane na terenie gminy Łobżenica.rtf rtf 11328.44 2021-07-22 11:14:02 Public message
Informacja dla Wykonawcównr 1.pdf pdf 206.18 2021-07-29 12:32:32 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 1.docx docx 27.72 2021-07-29 12:32:32 Public message
Informacja o unieważneniu postępowania.pdf pdf 44.57 2021-08-03 13:25:10 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.29 2021-08-03 14:25:21 Public message

Announcements

2021-08-03 14:25 Justyna Główczewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-03 13:25 Justyna Główczewska Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-08-03 13:00 Justyna Główczewska Zamawiający informuje, że nastąpiła pisarska omyłka dotycząca kwoty słownie dla części nr 3 zamówienia. Było: Część nr 3 - 480 000, 00 zł ( czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) Po poprawieniu : Część nr 3 - 480 000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2021-08-03 09:17 Justyna Główczewska Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości :
Część nr 1 - 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część nr 2 - 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
Część nr 3 - 480 000,00 zł ( czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100)
2021-07-29 12:32 Justyna Główczewska Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja dotycząca wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu RG-IZP.271.5.2021

Informacja dla Wykon [...].pdf

Informacja dla Wykon [...].docx

2021-07-22 11:14 Justyna Główczewska Szanowni Państwo,
Zamawiający dołącza edytowalną wersję dokumentu Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SWZ Roboty budowane [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386