Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/ZP/2021 Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do budynku strzelnicy "N" Szkoły Policji w Katowicach – meble biurowe.

Deadlines:
Published : 16-07-2021 15:10:00
Placing offers : 30-07-2021 10:00:00
Offers opening : 30-07-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
9_ZP_2021 SWZ SKAN.pdf pdf 15616.98 2021-07-16 15:10:00 Proceeding
9_ZP_2021 Załączniki do SWZ.zip zip 3632.17 2021-07-16 15:10:00 Proceeding
9_ZP_2021 Załączniki w formie edytowalnej.zip zip 607.15 2021-07-16 15:10:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 0011810901 skan.pdf pdf 5349.68 2021-07-16 15:10:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 0011810901.pdf pdf 133.84 2021-07-16 15:10:00 Proceeding
9_ZP_2021 SWZ.pdf pdf 690.84 2021-07-16 15:10:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ.zip zip 1337.62 2021-07-23 12:25:25 Public message
Odpowiedź 1 na zapytania do SWZ z dnia 23.07.2021 skan .pdf pdf 620.66 2021-07-23 12:25:25 Public message
Odpowiedź 1 na zapytania do SWZ z dnia 23.07.2021.pdf pdf 787.85 2021-07-23 12:25:25 Public message
Ogłoszenie nr 2021BZP 0012511101.pdf pdf 35.23 2021-07-23 12:25:25 Public message
Ogłoszenie nr 2021BZP 0012511101-skan.pdf pdf 664.93 2021-07-23 12:25:25 Public message
9_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert - skan.pdf pdf 349.94 2021-07-30 15:09:21 Public message
9_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 773.12 2021-07-30 15:09:21 Public message
9_ZP_2021 Wybór oferty - skan.pdf pdf 794.06 2021-08-30 14:44:18 Public message
9_ZP_2021 Wybór oferty.pdf pdf 875.56 2021-08-30 14:44:18 Public message
9_ZP_2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - skan.pdf pdf 1457.99 2021-09-10 15:12:52 Public message
9_ZP_2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.56 2021-09-10 15:12:52 Public message
9_ZP_2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - skan.pdf pdf 1390.27 2021-12-30 11:06:09 Public message
9_ZP_2021 Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 60.71 2021-12-30 11:06:09 Public message

Announcements

2021-12-30 11:06 Karolina Nolda Ogłoszenie o wykonaniu umowy

9_ZP_2021 Ogłoszenie [...].pdf

9_ZP_2021 Ogłoszenie [...].pdf

2021-09-10 15:12 Karolina Nolda Ogłoszenie o wyniku postępowania

9_ZP_2021 Ogłoszenie [...].pdf

9_ZP_2021 Ogłoszenie [...].pdf

2021-08-30 14:44 Karolina Nolda Informacja o wyborze oferty

9_ZP_2021 Wybór ofer [...].pdf

9_ZP_2021 Wybór ofer [...].pdf

2021-07-30 15:09 Karolina Nolda Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

9_ZP_2021 Zbiorcze z [...].pdf

9_ZP_2021 Zbiorcze z [...].pdf

2021-07-30 10:03 Karolina Nolda W związku z modyfikacją Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 23 lipca 2021 r. Zamawiający wprowadza sprostowanie dotyczące kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
Kwota ta wynosi 208605,00 zł brutto
2021-07-30 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 252 151,00 zł brutto
2021-07-23 12:25 Magdalena Wolny Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami 4 i 4A.

Z uwagi na dokonaną modyfikację SWZ, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowe terminy są następujące:
 Termin składania ofert: 30 lipca 2021 r. godzina 10:00,
 Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2021 r. godzina 10:15,
 Termin związania ofertą: 28 sierpnia 2021 r.

Modyfikacja SWZ.zip

Odpowiedź 1 na zapyt [...].pdf

Odpowiedź 1 na zapyt [...].pdf

Ogłoszenie nr 2021BZ [...].pdf

Ogłoszenie nr 2021BZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1119