Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.34.2021 Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowlanym oraz ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Deadlines:
Published : 16-07-2021 09:43:00
Placing offers : 02-08-2021 13:00:00
Offers opening : 02-08-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ekspertyza ppoz oraz postanowienie PSP - załącznik nr 12 do SWZ.zip zip 20001.3 2021-07-16 09:43:00 Proceeding
Formularze edytowalne- załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10 do SWZ.docx docx 44.46 2021-07-16 09:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.48 2021-07-16 09:43:00 Proceeding
Program Funkcjonalno- Użytkowy- załacznik nr 11 do SWZ.pdf pdf 319.88 2021-07-16 09:43:00 Proceeding
Projektowane Postanowienia umowy- załacznik nr 9 do SWZ.pdf pdf 565.37 2021-07-16 09:43:00 Proceeding
SWZ - NZOZ Mickiewicza 31 - z EOD.pdf pdf 515.9 2021-07-16 09:43:00 Proceeding
2021.08.02 informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 207.27 2021-08-03 08:52:52 Public message
Unieważnienie postępowania na stronę postępowania.pdf pdf 212.99 2021-09-21 14:02:38 Public message

Announcements

2021-09-21 14:02 Zuzanna Piotrowicz W załączeniu przekazuję korespondencję od Zamawiającego.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-08-03 08:52 Grzegorz Pęczek Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach.

2021.08.02 informacj [...].pdf

2021-08-02 13:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 922 500,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607