Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZTZ PN/03/2021 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym z podziałem na zadania.

Deadlines:
Published : 16-07-2021 12:33:00
Placing offers : 02-08-2021 09:00:00
Offers opening : 02-08-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.64 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
SWZ Rybnik Szkolne.pdf pdf 293.29 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
SWZ Rybnik Szkolne.docx docx 109.5 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 1A - Formularz oferty.docx docx 49.11 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 1A - Formularz oferty.pdf pdf 145.25 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 1B - Formularz oferty.docx docx 49.05 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 1B - Formularz oferty.pdf pdf 145.62 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.docx docx 68.67 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.pdf pdf 315.88 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 43.65 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 182.38 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów.docx docx 44.09 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów.pdf pdf 167.39 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 5A - Wzór umowy.docx docx 66.15 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 5A - Wzór umowy.pdf pdf 361.5 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 5B - Wzór umowy.docx docx 60.02 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Zał. 5B - Wzór umowy.pdf pdf 304.28 2021-07-16 12:33:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ 21 07.pdf pdf 225.05 2021-07-21 12:53:10 Public message
Ogłoszenie zmiana 21 07.pdf pdf 67.88 2021-07-21 12:53:10 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 189.86 2021-08-02 07:16:49 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 290.83 2021-08-02 11:53:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 287.45 2021-08-06 12:20:51 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1.pdf pdf 227.14 2021-08-06 12:20:51 Public message

Announcements

2021-08-06 12:20 Dariusz Folwarczny Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1 oraz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-08-02 11:53 Dariusz Folwarczny Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-08-02 07:16 Dariusz Folwarczny Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-21 12:53 Dariusz Folwarczny W załączniku treść modyfikacji SWZ oraz sprostowanie ogłoszenia.

Modyfikacja SWZ 21 0 [...].pdf

Ogłoszenie zmiana 21 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 469