Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PLAON/WR/04/2021 DOSTAWA LEKÓW I PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Deadlines:
Published : 14-07-2021 15:09:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 22 673 52 35

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

WSKAZÓWKA: Poniższy formularz ofertowy jest formularzem elektronicznym – po wpisaniu wartości netto i ustawieniu odpowiedniej stawki podatku VAT, system automatycznie przeliczy Państwa ofertę na wartość brutto. Jednakże w przypadku, gdy do zamówienia niezbędne będzie zastosowanie dwóch różnych stawek podatku VAT, należy na liście rozwijanej w kolumnie „VAT” wybrać pozycję „Różna stawka VAT”, następnie zarówno wartość netto jak i brutto oferty w sekcji „Przedmiot zamówienia” wypełnić ręcznie.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalącznik 4 - Wzór umowy.docx docx 50.59 2021-07-14 15:09:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe na leki i produkty lecznicze.PDF PDF 331.66 2021-07-14 15:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.xls xls 59 2021-07-14 15:09:00 Subject of the order
Załącznik 1 - Formularz ofertowy.doc doc 44.5 2021-07-14 15:09:00 Criterion
Załącznik 3 - Oświadczenie o dopuszczeniu.doc doc 31.5 2021-07-14 15:09:00 Criterion
Informacja o złożonych ofertach.PDF PDF 59.9 2021-07-22 17:21:19 Public message
Wybór oferty.PDF PDF 72.05 2021-07-26 13:43:22 Public message

Announcements

2021-07-26 13:43 Lidia Rokicka W załączeniu wybór oferty. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu.

Wybór oferty.PDF

2021-07-22 17:21 Lidia Rokicka Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu. W załączeniu informacja o złożonych ofertach.


Informacja o złożony [...].PDF

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 LEKI I PRODUKTY LECZNICZE Proszę o podanie cen jednostkowych w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 - Kos [...].xls

1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 GWARANCJA - Minimum 12 miesięcy. Proszę potwierdzić lub zaproponować w miesiącach. (0)
6 FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 Attachment required

Załącznik 1 - Formul [...].doc

(0)
7 OŚWIADCZENIE - Załącznik nr 3 Attachment required

Załącznik 3 - Oświad [...].doc

(0)
8 KRS LUB CEIDG - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy każdego z nich. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 320