Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CSM-AT-271-1/2021/PZP Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej budynku Centrum Sztuki Mościce

Krzysztof Gołas
Centrum Sztuki Mościce
Deadlines:
Published : 12-07-2021 17:32:00
Placing offers : 02-08-2021 15:00:00
Offers opening : 02-08-2021 15:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.docx docx 42.77 2021-07-12 17:32:00 Proceeding
Projekt umowy roboty budowlane (3).doc doc 213.5 2021-07-12 17:32:00 Proceeding
projekty.zip zip 4286.51 2021-07-12 17:32:00 Proceeding
Przedmiar csm.pdf pdf 1299.78 2021-07-12 17:32:00 Proceeding
STWIOR.doc doc 363.5 2021-07-12 17:32:00 Proceeding
SWZ roboty bud.doc doc 675.5 2021-07-12 17:32:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP UZP.pdf pdf 110.49 2021-07-12 18:37:25 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ i zmiany SWZ.doc doc 75.5 2021-07-23 12:56:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP UZP.pdf pdf 32.36 2021-07-23 12:56:03 Public message
Informacja art. 222 ust.5.doc doc 31 2021-08-02 15:43:03 Public message
wybór oferty strona internetowa.doc doc 86.5 2021-08-10 22:32:42 Public message

Announcements

2021-08-10 22:32 Krzysztof Gołas W załączeniu Zamawiający zamieszcza pismo z wyborem oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty strona [...].doc

2021-08-02 15:43 Krzysztof Gołas W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja art. 222 [...].doc

2021-08-02 15:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 307 500,00 zł. brutto.
2021-07-23 12:56 Krzysztof Gołas W załączeniu Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiany SWZ i ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 899