Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00111368/01 Budowa sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Słupsk w m. Jezierzyce, Krępa Słupska i Włynkowo - ZP.271.19.2021

Monika Andrzejewska
Urząd Gminy Słupsk
Deadlines:
Published : 12-07-2021 14:11:00
Placing offers : 27-07-2021 09:00:00
Offers opening : 27-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 150.05 2021-07-12 14:11:00 Proceeding
SWZ.zip zip 90917.18 2021-07-12 14:11:00 Proceeding
wyjasnienie_tresci_SWZ_22_07_2021.pdf pdf 82.24 2021-07-22 13:21:01 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 98.01 2021-07-27 10:44:21 Public message
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystnieszej_oferty.pdf pdf 93.99 2021-08-09 10:55:53 Public message

Announcements

2021-08-09 10:55 Monika Andrzejewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.08.2021 r.

zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2021-07-27 10:44 Monika Andrzejewska Informacja z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-07-27 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1: 40.000,00 zł
Część nr 2: 70.000,00 zł
Część nr 3: 67.000,00 zł
2021-07-22 13:21 Monika Andrzejewska Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 22.07.2021 r.

wyjasnienie_tresci_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 635