Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BBA-2.262.17.2021 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Deadlines:
Published : 09-07-2021 14:13:00
Placing offers : 27-07-2021 11:00:00
Offers opening : 27-07-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia (1).pdf pdf 569.63 2021-07-09 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 8 formularz asortymentowo-cenowy 2021-2022.xls xls 80.5 2021-07-09 14:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o Zamówieniu.pdf pdf 98.42 2021-07-09 14:13:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 27.68 2021-07-09 14:13:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 186.9 2021-07-16 11:31:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.36 2021-07-16 11:31:25 Public message
Odpowiedzi na wnioski i zmiana treści SWZ.pdf pdf 285.23 2021-07-20 16:13:44 Public message
Załącznik nr 8 formularz asortymentowo-cenowy 2021-2022 (po zmianach).xls xls 80.5 2021-07-20 16:13:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf pdf 35.34 2021-07-20 16:13:44 Public message
Odpowiedzi na wnioski i zmiana treści SWZ z dnia 22.07.2021.pdf pdf 201.22 2021-07-22 14:18:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3).pdf pdf 35.35 2021-07-22 14:18:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 191.2 2021-07-27 14:39:54 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 161.08 2021-07-30 10:39:11 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.67 2021-11-09 17:17:28 Public message

Announcements

2021-11-09 17:17 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-30 10:39 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-27 14:39 Przemysław Karpiński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-27 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 300 000,00 zł brutto
2021-07-22 14:18 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na wnioski wraz ze zmianą treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na wniosk [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-20 16:13 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na wnioski wraz ze zmianą treści SWZ, formularz asortymentowo - cenowy (po zmianach) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na wniosk [...].pdf

Załącznik nr 8 formu [...].xls

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-16 11:31 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza pismo ze zmianą treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 684