Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.29.2021 Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 10 części)

Deadlines:
Published : 09-07-2021 13:21:00
Placing offers : 30-07-2021 09:00:00
Offers opening : 30-07-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania oraz poniżej zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


UWAGA!!!

Załącznik nr 2 – STWiORB, przedmiary robót można pobrać tutajPod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 220.68 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
SWZ_wymiana stolarki - 10 części.pdf pdf 633.69 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
Zał. 1_formularz oferty.doc doc 168.5 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
Zał. 1a do formularza oferty.doc doc 157.5 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
Zał. 3_wykaz robót budowlanych.doc doc 48 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
Zał. 4_wykaz osób.doc doc 39.5 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
Zał. 5_oświadczenie Wykonawcy.doc doc 121 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
Zał. 6_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających.doc doc 137 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
Zał. 7_PPU.pdf pdf 356.71 2021-07-09 13:21:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 375.27 2021-07-20 15:56:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.29 2021-07-20 15:56:46 Public message
SWZ_wymiana stolarki - 10 części_ZMIANA 1.pdf pdf 964.43 2021-07-20 15:56:46 Public message
uzupełnione przedmiary robót.zip zip 2051.72 2021-07-20 15:56:46 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 54.32 2021-07-30 10:15:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 01.pdf pdf 54.81 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 02.pdf pdf 54.81 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 03.pdf pdf 54.82 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 04.pdf pdf 54.81 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 05.pdf pdf 54.81 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 06.pdf pdf 54.81 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 07.pdf pdf 54.83 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 08.pdf pdf 54.81 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 09.pdf pdf 54.81 2021-08-02 16:32:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - cz. 10.pdf pdf 54.81 2021-08-02 16:32:16 Public message
wybór oferty_informacja_www.pdf pdf 73.77 2021-09-01 13:28:13 Public message

Announcements

2021-09-01 13:28 Przetargi ZKZL Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór oferty_informa [...].pdf

2021-08-02 16:32 Przetargi ZKZL Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-30 10:15 Przetargi ZKZL Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2021-07-20 15:56 Przetargi ZKZL w załączeniu odpowiedzi na pytania, uzupełnione przedmiary, zmieniona treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu,

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ_wymiana stolarki [...].pdf

uzupełnione przedmia [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 881