Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 132-351293 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa w 2022 r., Numer sprawy: OR.271.16.2021

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 12-07-2021 09:14:00
Placing offers : 11-08-2021 08:00:00
Offers opening : 11-08-2021 08:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-SWZ OR.271.16.2021.pdf pdf 471.06 2021-07-12 09:14:00 Proceeding
00-SWZ OR.271.16.2021-skan.pdf pdf 9708.62 2021-07-12 09:14:00 Proceeding
01-zał. nr 1 do SWZ-formularz ofertowy.doc doc 117.5 2021-07-12 09:14:00 Proceeding
02-zał. nr 2 do SWZ-edytowalna wersja formularza JEDZ.doc doc 186.5 2021-07-12 09:14:00 Proceeding
03-zał. nr 3 do SWZ-zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 52 2021-07-12 09:14:00 Proceeding
04-zał. nr 4, 5 i 6-wykaz usług, wykaz narzędzi, oświadczenie o aktualności inf.doc doc 71.5 2021-07-12 09:14:00 Proceeding
05-zał. nr 7-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 329.51 2021-07-12 09:14:00 Proceeding
00-ogłoszenie o zamówieniu-2021-OJS132-351293-pl.pdf pdf 123.63 2021-07-12 09:14:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 263.71 2021-08-05 17:00:29 Public message
odpowiedzi na pytania-skan.pdf pdf 199.5 2021-08-05 17:00:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 254.15 2021-08-11 08:48:25 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 682.91 2021-08-11 08:48:25 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 248.93 2021-09-10 11:25:40 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 2342.3 2021-09-10 11:25:40 Public message
00-ogłoszenie o UDZIELENIU zamówienia-08da8e8b-2a62-315d-2bbe-a10011dfb8df(1).pdf pdf 39.28 2023-08-09 09:12:20 Public message

Announcements

2023-08-09 09:12 Ewa Jonienc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik w załączeniu.

00-ogłoszenie o UDZI [...].pdf

2021-09-10 11:25 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-11 08:48 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-11 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1.606.837,80 zł brutto
2021-08-05 17:00 Ewa Jonienc Odpowiedzi na pytania.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2115