Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.13.2021. Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Karolina Kruczkowska
Gmina Świecie
Deadlines:
Published : 09-07-2021 10:44:00
Placing offers : 09-08-2021 09:00:00
Offers opening : 09-08-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_2021-OJS131-345609-pl.pdf pdf 262.99 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1025.55 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
SWZ_Zal_1a_wykaz_PPE.xls xls 343 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
SWZ_Zal_1b_wykaz_PPE.xls xls 68 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
SWZ_Zal_1c_wykaz_PPE.xls xls 287 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 103 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 223 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67.5 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 44 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 45.5 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 50 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 642.85 2021-07-09 10:44:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SWZ.pdf pdf 687.58 2021-08-03 08:33:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 405.33 2021-08-09 11:03:38 Public message
ogłoszenie.pdf pdf 820.67 2021-09-10 10:21:37 Public message
OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAM2021-OJS204-532731-pl.pdf pdf 234.11 2021-12-07 15:26:04 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 460.94 2021-08-09 09:00:00 Public message

Announcements

2021-12-07 15:26 Karolina Kruczkowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE_O_UDZIELE [...].pdf

2021-09-10 10:21 Karolina Kruczkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie.pdf

2021-08-09 11:03 Karolina Kruczkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-09 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-08-03 08:33 Karolina Kruczkowska Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1009