Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.21.2021.AW Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Deadlines:
Published : 08-07-2021 16:32:00
Placing offers : 26-07-2021 12:00:00
Offers opening : 26-07-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_21.pdf pdf 395.91 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Ogłoszenie_BZP.pdf pdf 117.11 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Załacznik_1_Formularz_oferty.doc doc 80.5 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Załacznik_2_Oswiadczenie_art.125.doc doc 63 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Załacznik_3_Grupa_kapitałowa.doc doc 30 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Załacznik_4_Wykaz_usług.doc doc 115 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_osob.doc doc 33.5 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Załacznik_6_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich.doc doc 29.5 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Załacznik_7_Oswiadczenie_art.117.doc doc 42.5 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Załacznik_8_Wzór_umowy.pdf pdf 191.35 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Rysunki_1-12.pdf pdf 5651.46 2021-07-08 16:32:00 Proceeding
Środki_finansowe_21.pdf pdf 102.26 2021-07-26 10:17:51 Public message
Unieważnienie_postępowania_21.pdf pdf 411.63 2021-07-28 12:45:34 Public message

Announcements

2021-07-28 12:45 Anita Wysota Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie_postęp [...].pdf

2021-07-26 10:17 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Środki_finansowe_21. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413