Proceeding: OR-ZW-II.ZP.D.272.35.2021.AR Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Deadlines:
Published : 08-07-2021 15:44:00
Placing offers : 29-07-2021 10:00:00
Offers opening : 29-07-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_SWZ_35.pdf pdf 279.5 2021-07-08 15:44:00 Proceeding
1_formularz oferty_35.docx docx 46.13 2021-07-08 15:44:00 Proceeding
2_Opis przedmiotu zamówienia_35 (mod).docx docx 154.78 2021-07-08 15:44:00 Proceeding
3_projekt umowy.pdf pdf 225.61 2021-07-08 15:44:00 Proceeding
3_projekt umowy_zał nr 3 do umowy.pdf pdf 156.22 2021-07-08 15:44:00 Proceeding
4_oświadczenie Wykonawcy_35.docx docx 30.93 2021-07-08 15:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_20210708.pdf pdf 122.14 2021-07-08 15:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_35.pdf pdf 34.85 2021-07-15 19:16:07 Public message
20210715_zmiana TSO.pdf pdf 160.53 2021-07-15 19:16:07 Public message
20210721_zmiana TSO.pdf pdf 161.76 2021-07-22 13:34:25 Public message
zmiana ogłoszenia_08d94d02-2da3-d692-6e94-c30001e85cba.pdf pdf 39.46 2021-07-22 13:34:25 Public message
1_formularz oferty_35_po zmianie.docx docx 46.15 2021-07-23 12:57:36 Public message
20210722_wyjaśnienia i zmiana SWZ.pdf pdf 263.23 2021-07-23 12:57:36 Public message
zmiana ogłoszenia_kryterium_08d94dc7-7a5d-197d-6e94-c30001e867e3.pdf pdf 36.83 2021-07-23 12:57:36 Public message
20210726_wyjaśnienia i zm TSO.pdf pdf 169.6 2021-07-26 14:37:25 Public message
20210726_wyjaśnienia i zm TSO_ogłoszenie.pdf pdf 39.47 2021-07-26 14:37:25 Public message
informacja z otwarcia ofert_35.pdf pdf 102.82 2021-07-29 15:02:40 Public message

Announcements

2021-07-29 15:02 Anna Radzik Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 lipca 2021 roku

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-29 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia z podziałem na części:
Część I 308 800,00 PLN
Część II 5 125,00 PLN
Część III 104 480,00 PLN
2021-07-26 14:37 Anna Radzik Wyjaśnienia oraz zmiana terminu składania ofert.

20210726_wyjaśnienia [...].pdf

20210726_wyjaśnienia [...].pdf

2021-07-23 12:57 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ i ogłoszenia

1_formularz oferty_3 [...].docx

20210722_wyjaśnienia [...].pdf

zmiana ogłoszenia_kr [...].pdf

2021-07-22 13:34 Marta Kowalczyk 2 zmiana terminu składania ofert

20210721_zmiana TSO. [...].pdf

zmiana ogłoszenia_08 [...].pdf

2021-07-15 19:16 Anna Radzik Zmiana terminu składania ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

20210715_zmiana TSO. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 716