Proceeding: WIZIF.271.14.2021 Budowa ścieżki rowerowej na ul. Decowskiego w Latchorzewie

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 08-07-2021 12:53:00
Placing offers : 23-07-2021 12:00:00
Offers opening : 23-07-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja_Zadanie 3B.zip zip 33583.85 2021-07-08 12:53:00 Proceeding
Przedmiar Decowskiego.pdf pdf 2499.56 2021-07-08 12:53:00 Proceeding
Decyzja ZRiD Decowskiego.pdf pdf 7396.02 2021-07-08 12:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.64 2021-07-08 12:53:00 Proceeding
SWZ.doc doc 2163.5 2021-07-08 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowne.docx docx 792.56 2021-07-08 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy_ Wytyczne, dotyczące zabezpieczenia urządzeń wod.-kan. w trakcie przebudowy.docx docx 19.72 2021-07-08 12:53:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane na wezwanie.zip zip 2006.13 2021-07-08 12:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 816.5 2021-07-08 12:53:00 Criterion
Załącznik nr 1a do oferty_Tabela elementów scalonych.xlsx xlsx 9.14 2021-07-08 12:53:00 Criterion
Załączniki do SWZ składane z ofertą.zip zip 2498.8 2021-07-08 12:53:00 Criterion
Zawiadomienie o unieważnieniu-sig.pdf pdf 270.11 2021-07-26 10:28:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 253.8 2021-07-23 13:34:54 Public message

Announcements

2021-07-26 10:28 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-23 13:34 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-23 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 750 000 zł, w tym: w 2021 r. 720 000 zł, w 2022 r. 30 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Załącznik nr 1a do o [...].xlsx

Załączniki do SWZ sk [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 415