Proceeding: 2021/BZP 00107418/01 Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Tczewie

Deadlines:
Published : 07-07-2021 14:56:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.83 2021-07-07 14:56:00 Proceeding
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 522.72 2021-07-07 14:56:00 Proceeding
3. Załącznik nr 9 do SWZ.zip zip 80542.77 2021-07-07 14:56:00 Proceeding
4. Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.doc doc 213 2021-07-16 10:55:41 Public message
5. Informacja z otwarcia ofert.doc doc 226.5 2021-07-22 13:47:07 Public message
6. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc doc 208 2021-07-26 12:58:51 Public message
7. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 61.07 2021-08-23 12:30:23 Public message

Announcements

2021-08-23 12:30 Beata Wit Ogłoszenie o wyniku postępowania

7. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2021-07-26 12:58 Beata Wit Ogłoszenie o wyniku postępowania

6. Ogłoszenie o wyni [...].doc

2021-07-22 13:47 Beata Wit Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja z otwa [...].doc

2021-07-22 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 820.000,00 zł na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
2021-07-16 10:55 Beata Wit Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią

4. Pytanie wraz z ud [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 510