Proceeding: IRB.271.9.2021 “Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1582K Nawojowa – Żeleźnikowa – Łazy Biegonickie (na odcinku od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania na ścieżkach) – II etap”

Wojciech Kowalik
Gmina Nawojowa
Deadlines:
Published : 07-07-2021 13:13:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 6.7z 7z 20506.55 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 112.96 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
SWZ.docx docx 54.48 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 1 formularz oferty.docx docx 24.8 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 2 oświadczenie dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.docx docx 20.31 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 3 umowa.docx docx 34.67 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 4 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx docx 20.05 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych.docx docx 20.31 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
załącznik nr 7 grupa kapitałowa.docx docx 18.27 2021-07-07 13:13:00 Proceeding
Infromacja z otwarcia ofert.pdf pdf 58.76 2021-07-22 15:03:23 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 81.5 2021-08-16 14:46:45 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania_2.pdf pdf 98.41 2021-09-02 13:26:10 Public message

Announcements

2021-09-02 13:26 Wojciech Kowalik Zawiadomienie o wyniku postępowania_2

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-08-16 14:46 Wojciech Kowalik Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-07-22 15:03 Wojciech Kowalik Informacja z otwarcia ofert

Infromacja z otwarci [...].pdf

2021-07-22 09:00 Buyer message Zamawiający zamierz przeznaczyć na zadanie kwotę: 160 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 371