Proceeding: ZP.270.26.2021 Budowa podwójnej kancelarii Leśnictwa Habkowce i Dołżycy

Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna
Deadlines:
Published : 07-07-2021 12:23:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.4 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
SWZ - Budowa Kancelarii.pdf pdf 397.68 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 69.5 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Kosztorys ofertowy.zip zip 980.93 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc doc 49 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 SWZ - Oświadczenie części zam realiz konsorcjanci.doc doc 43 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do udost zasobów.doc doc 44.5 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz wykon robót budowlanych.doc doc 45 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ -Wykaz osób skierowanych do wyk zam.doc doc 46 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 42.5 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualn informacji.doc doc 44 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 765.05 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Karta gwarancyjna.pdf pdf 370.6 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 12832.13 2021-07-07 12:23:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 141.26 2021-07-22 11:11:14 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 260.97 2021-08-04 09:12:28 Public message

Announcements

2021-08-04 09:12 Nadleśnictwo Cisna Informacja o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2021-07-22 11:11 Nadleśnictwo Cisna Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-07-22 09:00 Buyer message Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 613 535,54 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473