Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RRG.ZPF.271.10.2021. Aleksandrowsko - Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Aleksandra Nowak
Gmina Bądkowo
Deadlines:
Published : 07-07-2021 09:46:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_2021-OJS129-341733-pl.pdf pdf 225.09 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1014.43 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_1a_SWZ_Wykaz_PPE.xls xls 268 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_1b_SWZ_Wykaz_PPE.xls xls 485.5 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 89 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 218 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 39.5 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 50 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 644.95 2021-07-07 09:46:00 Proceeding
Zapytanie 1.pdf pdf 491.32 2021-07-21 14:35:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 155.9 2021-08-03 11:13:01 Public message
Wybór najkorzystniejzej oferty.pdf pdf 195.28 2021-09-15 09:22:17 Public message
OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAM_2021-OJS211-551995-pl.pdf pdf 196.81 2021-12-07 15:33:50 Public message

Announcements

2021-12-07 15:33 Aleksandra Nowak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGLOSZENIE_O_UDZIELE [...].pdf

2021-09-15 09:22 Aleksandra Nowak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-08-03 11:13 Aleksandra Nowak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:02 Aleksandra Nowak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 5.331.306,59 zł, z tego:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów : 2.829.585,48 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 2.501.721,11 zł brutto
2021-07-21 14:35 Aleksandra Nowak Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SWZ

Zapytanie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1102