Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z.270.1.2.2021 „Budowa leśniczówki Dębice wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Mirosław Kędroń
Nadleśnictwo Włocławek
Deadlines:
Published : 06-07-2021 13:52:00
Placing offers : 21-07-2021 09:00:00
Offers opening : 21-07-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu Z.270.1.2.2021.pdf pdf 138.92 2021-07-06 13:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 572.43 2021-07-06 13:52:00 Proceeding
załączniki SWZ.zip zip 92554.62 2021-07-08 09:16:01 Proceeding
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 206.61 2021-07-21 07:48:18 Public message
informacja z otwarcia ofet.pdf pdf 205.99 2021-07-21 10:24:57 Public message
zawiadomienie o uneważnieniu postępowania.pdf pdf 95.61 2021-08-27 14:35:16 Public message

Announcements

2021-08-27 14:35 Mirosław Kędroń W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unew [...].pdf

2021-07-21 10:24 Mirosław Kędroń Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-21 09:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2021-07-21 07:48 Mirosław Kędroń Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1035