Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 272.1.2.2021 Powiat Radziejowski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Deadlines:
Published : 06-07-2021 10:10:00
Placing offers : 14-07-2021 10:00:00
Offers opening : 14-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d93f9a-c526-0162-9d1b-400001f6b50f.pdf pdf 123.85 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
RADZIEJOW_P_SWZ.pdf pdf 384.44 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
SWZ_Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 49.5 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
SWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 85 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
SWZ_Zal_3_1_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 63 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
SWZ_Zal_3_2_Oswiadczenie_podmiotu_udost.doc doc 59 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
SWZ_Zal_4_Oświadczenie wykonawców.doc doc 49.5 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
SWZ_Zal_5_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 33 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
SWZ_Zal_6_Wykaz_dostaw.doc doc 64 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
SWZ_Zal_7_Projektowane_postanowienia_Umowy.doc doc 163.5 2021-07-06 10:10:00 Proceeding
Odpowiedzi_prad.pdf pdf 3594.7 2021-07-09 11:41:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 137.67 2021-07-14 12:33:01 Public message
Wybór oferty do wszystkich 2022.pdf pdf 172.83 2021-07-30 09:39:40 Public message

Announcements

2021-07-30 09:39 Michał Rozpendowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty do wszy [...].pdf

2021-07-14 12:33 Michał Rozpendowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-14 10:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia 624608,66 zł
2021-07-09 11:41 Michał Rozpendowski Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_prad.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 746