Proceeding: 02/07/21 DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH SPROWADZANYCH W RAMACH IMPORTU DOCELOWEGO HUMAN VARICELLA-ZOSTER

Deadlines:
Published : 06-07-2021 09:29:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf pdf 136.23 2021-07-06 09:29:00 Proceeding
swz.pdf pdf 403.65 2021-07-06 09:29:00 Proceeding
zal 1 - formularz asortymentowo-cenowy.xls xls 35 2021-07-06 09:29:00 Proceeding
zal 3 - oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie.doc doc 44 2021-07-06 09:29:00 Proceeding
zal 2 - jednolity europejski dokument zamowienia.doc doc 132 2021-07-06 09:29:00 Proceeding
oferta.doc doc 66.5 2021-07-06 09:29:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2021.pdf pdf 47.87 2021-08-03 10:53:35 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.08.2021.pdf pdf 55.21 2021-08-23 12:17:52 Public message
ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 98.34 2021-09-14 10:05:01 Public message

Announcements

2021-09-14 10:05 Anna Pietruszka ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogloszenie o udziele [...].pdf

2021-08-23 12:17 Anna Pietruszka Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.08.2021

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-03 10:53 Beata Tchorek Informacja z otwarcia ofert z 03.08.2021r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 208 656,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 382