Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: R01/22/2021 Budowa wodociągu wzdłuż projektowanej drogi od ul. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej w Gliwicach

Deadlines:
Published : 05-07-2021 13:59:00
Placing offers : 14-07-2021 09:00:00
Offers opening : 14-07-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Materiały Przetargowe R01222021.pdf pdf 4726.04 2021-07-05 13:59:00 Proceeding
Załączniki do MP.zip zip 149249.52 2021-07-05 13:59:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja.pdf pdf 400.17 2021-07-12 09:29:11 Public message
Zmodyfikowany przedmiar Chalubinskiego_Tarnogórska_przedmiar.pdf pdf 79.43 2021-07-12 09:29:11 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 312.74 2021-07-12 09:30:02 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 281.05 2021-07-14 10:24:53 Public message
Zawiadomenie o wynikach .pdf pdf 535.51 2021-08-13 12:20:48 Public message

Announcements

2021-08-13 12:20 Agnieszka Stolarska Zawiadomienie o wynikach

Zawiadomenie o wynik [...].pdf

2021-07-14 10:24 Karolina Zdonek W załączeniu Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-07-12 09:30 Karolina Zdonek W załączeniu Zamawiający przesyła wyjaśnienia MP.

Wyjaśnienia.pdf

2021-07-12 09:29 Karolina Zdonek W załączeniu Zamawiający przesyła wyjaśnienia i modyfikację MP.

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Zmodyfikowany przedm [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442