Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZiF.271.11.2021 Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Stare Babice w 2021r

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 02-07-2021 15:05:00
Placing offers : 19-07-2021 12:00:00
Offers opening : 19-07-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ul. Trakt krolewski_dot. części 2 zamówienia.zip zip 36186.12 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
ul. Willowa dot. części 2 zamówienia.zip zip 8662.83 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
ul_Poprzeczna_Topolin dot. części 3 zamówienia.zip zip 13443.37 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
ul Sportowa dot. części 4 zamówienia.zip zip 13973.54 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
ul Mizikowskiego dot. części 5 zamówienia.zip zip 9361.62 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane na wezwanie.zip zip 193.63 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Wierzbin, Topolin ul. Poprzeczna - przedmiar maj 2021.pdf pdf 49.82 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Zarządzenie 39_2012 (odtworzenie nawierzchni).pdf pdf 634.56 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.15 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
SWZ oświetlenie ulic.doc doc 667.5 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Projektowane postanowienia umowy Część nr 1.docx docx 100.82 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Projektowane postanowienia umowy Część nr 2.docx docx 119.72 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2c Projektowane postanowienia umowy Część nr 3.docx docx 106.95 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2d Projektowane postanowienia umowy Część nr 4.docx docx 100.64 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2e Projektowane postanowienia umowy Część nr 5.docx docx 101.17 2021-07-02 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 155 2021-07-02 15:05:00 Criterion
Załączniki do SWZ składane z ofertą.zip zip 237.71 2021-07-02 15:05:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 292.19 2021-07-19 18:22:10 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu-sig.pdf pdf 331.85 2021-07-20 15:04:32 Public message
Zawiadomienie-sig.pdf pdf 336.45 2021-08-02 14:47:09 Public message

Announcements

2021-08-02 14:47 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu dla części 1,3,4 i 5.

Z poważaniem

Paulina Mateusiak
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zawiadomienie-sig.pd [...].pdf

2021-07-20 15:04 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-19 18:22 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-19 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część nr 1 – 56 500,00 zł
Część nr 2 w podziale na:
zadanie 1 – 23 000,00 zł co stanowi 56% całej kwoty
Zadanie 2 – 10 000,00 zł co stanowi 24% całej kwoty
Zadanie 3 – 9 500,00 zł co stanowi 20% całej kwoty
Część nr 3 – 98 500,00 zł
Część nr 4 – 89 000,00 zł
Część nr 5 – 62 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Załączniki do SWZ sk [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 663