Proceeding: BiGK.271.1.4.2021 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku

Magdalena Rudzińska
Gmina Lidzbark
Deadlines:
Published : 02-07-2021 12:12:00
Placing offers : 02-08-2021 13:00:00
Offers opening : 02-08-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.71 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 489.95 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Dokumentacja projektowa i przedmiar robót.zip zip 68251.45 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 29.26 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcyz art. 125 ust.1.doc doc 124.5 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy.doc doc 190 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji z art 125 ust. 1.docx docx 18.37 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 20.14 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych.docx docx 17.88 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób.docx docx 17.25 2021-07-02 12:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.97 2021-07-15 10:46:22 Public message
Zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 391.73 2021-07-15 10:46:22 Public message
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 29.28 2021-07-15 10:46:22 Public message
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 29.28 2021-07-15 10:46:22 Public message
Uchwała nr XXXIV_298_21 w sprawie zmiany WPF.pdf pdf 7101.43 2021-07-15 10:46:22 Public message
Uchwała nr XXXIV_299_21 w sprawie dokonania zmian w budżecie.pdf pdf 9357.75 2021-07-15 10:46:22 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ-sig.pdf pdf 335.39 2021-07-23 08:43:47 Public message
Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.85 2021-07-23 09:15:24 Public message
Zmiana nr 2 treści SWZ-sig.pdf pdf 364.4 2021-07-23 09:15:24 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 29.07.2021-sig.pdf pdf 353.54 2021-07-29 13:14:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp-sig.pdf pdf 306.46 2021-08-02 15:53:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na strone-sig.pdf pdf 346.38 2021-08-20 12:41:42 Public message

Announcements

2021-08-20 12:41 Magdalena Rudzińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-02 15:53 Magdalena Rudzińska Informacja o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-02 13:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 885 240,00 zł.
2021-07-29 13:14 Magdalena Rudzińska Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 29.07.2021 r.

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

2021-07-23 09:15 Magdalena Rudzińska Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Ogłoszenie nr 2 o zm [...].pdf

Zmiana nr 2 treści [...].pdf

2021-07-23 08:43 Magdalena Rudzińska Wyjaśnienia Zamawiającego w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

2021-07-15 10:46 Magdalena Rudzińska Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia, z uwagi na możliwość wystąpienia w okresie jesiennym zwiększonego ryzyka zachorowań w związku z pojawieniem się nowego wariantu COVID-19, co może wpłynąć na brak możliwości zakończenia prac w terminie wskazanym w SWZ. Wobec powyższego działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin składania ofert oraz zapisy SWZ. W załączeniu Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz poprawiony załącznik nr 2 SWZ Formularz oferty, poprawiony załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy oraz uchwałę w sprawie zmiany WPF i uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ-s [...].pdf

Zmieniony Załącznik [...].docx

Zmieniony Załącznik [...].docx

Uchwała nr XXXIV_298 [...].pdf

Uchwała nr XXXIV_299 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1060