Proceeding: FZP.III-241/33/21 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Klaudia Klejc
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 02-07-2021 10:49:00
Placing offers : 03-08-2021 09:30:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 77.33 2021-07-02 10:49:00 Proceeding
espd-request.xml xml 97.58 2021-07-02 10:49:00 Proceeding
SWZ - Sprzęt j.u.pdf pdf 369.96 2021-07-02 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xls xls 59 2021-07-02 10:49:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 55.01 2021-07-02 10:49:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 385.76 2021-07-02 10:49:00 Proceeding
modyfikacja SWZ.pdf pdf 117.47 2021-07-23 09:33:58 Public message
Wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 258.54 2021-07-28 12:52:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 103.43 2021-08-03 11:48:58 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 196.25 2021-09-02 13:27:40 Public message
szacunek brutto (zadania).xlsx xlsx 9.6 2021-08-03 09:30:00 Public message

Announcements

2021-09-02 13:27 Klaudia Klejc Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 11:48 Klaudia Klejc Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie: 257 903,16 zł gross (w załączeniu w rozbiciu na zadania)

szacunek brutto (zad [...].xlsx

2021-07-28 12:52 Klaudia Klejc Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie SWZ.pdf

2021-07-23 09:33 Klaudia Klejc Modyfikacja zapisów SWZ

modyfikacja SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1591