Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/SMED/DCZP/2021 16/SMED/DCZP/2021 - Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego na potrzeby ,,Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 01-07-2021 12:21:00
Placing offers : 09-07-2021 10:00:00
Offers opening : 09-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.52 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1579.15 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 66 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy II PRZETARG.xlsx xlsx 24.96 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - wzór zamówienia.doc doc 67 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie z art. 108 ustawy PZP - przesłanki wykluczenia.doc doc 43.5 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie z art. 125 ustawy PZP - spełnianie warunków udziału.doc doc 37.5 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 877.91 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 37 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów.doc doc 38 2021-07-01 12:21:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 1050.5 2021-07-06 10:03:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1058.66 2021-07-09 11:27:50 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 1068.39 2021-07-15 10:39:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 77.99 2021-08-19 08:14:54 Public message

Announcements

2021-08-19 08:14 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-15 10:39 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2021-07-09 11:27 Iga Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-09 10:44 Iga Dąbrowska Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie:
Zadanie nr 1 - 1400,00 zł netto
Zadanie nr 2 - 10246,00 zł netto
Zadanie nr 3 - 410,00 zł netto
Zadanie nr 4 - 2630,00 zł netto
Zadanie nr 5 - 1875,00 zł netto
2021-07-06 10:03 Iga Dąbrowska Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 470