Proceeding: PN-18/21 Dostawa mieszalnika i akcesoriów zużywalnych do mieszalnika oraz wagi elektronicznej na potrzeby Pracowni żywienia pozajelitowego

Deadlines:
Published : 01-07-2021 11:46:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 74.79 2021-07-01 11:46:00 Proceeding
SWZ + Załączniki.7z 7z 1274.4 2021-07-01 11:46:00 Proceeding
wyjaśnienie.pdf pdf 791.97 2021-07-13 13:05:06 Public message
wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 859.21 2021-07-16 15:27:51 Public message
F18-ZP Informacja z otwarcia ofert_2.pdf pdf 562.09 2021-07-23 08:58:09 Public message
F20-ZPInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 561.44 2021-08-16 15:01:06 Public message
F17 - Informacja o kwocie.pdf pdf 870.31 2021-07-22 09:00:00 Public message

Announcements

2021-08-16 15:01 Anna Szczeblowska informacja o unieważnieniu postepowania

F20-ZPInformacja o u [...].pdf

2021-07-23 08:58 Anna Szczeblowska
Informacja z otwarcia ofert

F18-ZP Informacja z [...].pdf

2021-07-22 09:00 Buyer message Informacja o kwocie

F17 - Informacja o k [...].pdf

2021-07-16 15:27 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-07-13 13:05 Anna Szczeblowska Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 22.07.2021r godz. 09:00

wyjaśnienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407