Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.272.4.9.2021 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO 9- OSOBOWEGO SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Deadlines:
Published : 30-06-2021 10:30:00
Placing offers : 14-07-2021 10:00:00
Offers opening : 14-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.17 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 532.2 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Specyfikacja techniczna pojazdu.docx docx 36.31 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 49.37 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
Zał. nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 277.49 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.docx docx 35.87 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.docx docx 38.37 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Wzór wykazu zrealizowanych dostaw.doc doc 55 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
Zał. nr 7- Wzór zobowiązania podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.docx docx 37.57 2021-06-30 10:30:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 190.89 2021-07-02 13:14:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.02 2021-07-06 13:11:01 Public message
MODYFIKACJA SIWZ.pdf pdf 224.7 2021-07-06 13:11:01 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 207.63 2021-07-06 13:11:01 Public message
Zał. nr 1 - Specyfikacja techniczna pojazdu - po modyfikacji stan na dzień 06.07.2021.docx docx 36.63 2021-07-06 13:11:01 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_realizacje_zamowienia (1).pdf pdf 169.23 2021-07-09 13:11:32 Public message
informacja_z otwarcia ofert.pdf pdf 156.3 2021-07-14 12:21:20 Public message
informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 201.29 2021-07-23 07:50:11 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.87 2021-12-09 09:10:41 Public message

Announcements

2021-12-09 09:10 Joanna Puła ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-23 07:50 Agnieszka Jóźwiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-07-14 12:21 Agnieszka Jóźwiak Informacja z otwarcia ofert

informacja_z otwarci [...].pdf

2021-07-09 13:11 Agnieszka Jóźwiak Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

informacja_o_maksyma [...].pdf

2021-07-06 13:11 Agnieszka Jóźwiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SWZ - stan na dzień 06.07.2021
Pytania i odpowiedzi 2
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna pojazdu po modyfikacji - stan na dzień 06.07.2021r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

MODYFIKACJA SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zał. nr 1 - Specyfik [...].docx

2021-07-02 13:14 Agnieszka Jóźwiak Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487