Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.200.13.2021 Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 5 części.

Deadlines:
Published : 25-06-2021 10:23:00
Placing offers : 28-07-2021 10:00:00
Offers opening : 28-07-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 ogłoszenie 2021-OJS121-320119-pl-ts.pdf pdf 198.19 2021-06-25 10:23:00 Proceeding
01 SWZ.pdf pdf 417.88 2021-06-25 10:23:00 Proceeding
02 JEDZ.7z 7z 140.84 2021-06-25 10:23:00 Proceeding
03 PPU.pdf pdf 357.76 2021-06-25 10:23:00 Proceeding
04 formularze.docx docx 58.15 2021-06-25 10:23:00 Proceeding
05 wykaz nieruchomości.7z 7z 861.06 2021-06-25 10:23:00 Proceeding
2021-OJS133-354657-pl-ts.pdf pdf 87.6 2021-07-14 06:40:36 Public message
Informacja o złożonych ofertach ZP.200.13.2021.pdf pdf 206.69 2021-07-28 12:44:35 Public message
2021.09.01 wybór ofert cz.1,4,5 ZP.200.13.2021.pdf pdf 142.17 2021-09-01 12:59:50 Public message
Udostępnienie informacji o wyborze oferty na Platformie cz. 2 i 3.docx.pdf pdf 185.17 2021-09-20 11:34:51 Public message

Announcements

2021-09-20 11:34 Zuzanna Piotrowicz W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr 2 i 3.

Udostępnienie inform [...].pdf

2021-09-01 12:59 Grzegorz Pęczek W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr 1, 4 i 5.

2021.09.01 wybór ofe [...].pdf

2021-07-28 12:44 Grzegorz Pęczek Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach.

Informacja o złożony [...].pdf

2021-07-28 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
część 1: 138 039,62 zł,
część 2: 126 116,81 zł,
część 3: 118 963,13 zł,
część 4: 173 013,18 zł,
część 5: 95 104,77 zł.
2021-07-14 06:40 Grzegorz Pęczek Zamawiający w załączeniu przekazuje sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

2021-OJS133-354657-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 721