Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPU.271.5.2021 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu Pierwszym

Robert Puchała
Gmina Opatów
Deadlines:
Published : 07-07-2021 12:14:00
Placing offers : 20-07-2021 09:45:00
Offers opening : 20-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0010686501 z dnia 2021-07-07.pdf pdf 62.65 2021-07-07 12:14:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 210.5 2021-07-07 12:14:00 Proceeding
SWZ.doc doc 1126.5 2021-07-07 13:26:06 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00112931 01 z dnia 2021_07_13.pdf pdf 38.43 2021-07-13 14:21:53 Proceeding
Zał. nr 4 UJEDNOLICONY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ostateczna wersja).doc doc 130 2021-07-13 17:10:33 Public message
Zmiana treści SWZ nr 1 w postępowaniu ZPU 271.5.2021.doc doc 630.5 2021-07-13 17:12:10 Public message
Zapytania i odpowiedzi ZPU 271.5.2021.doc doc 616 2021-07-13 17:14:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 585.5 2021-07-20 12:35:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.doc doc 578 2021-07-27 09:17:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania nr 2021 BZP 00136039 01 z dnia 2021-08-04.pdf pdf 42.69 2021-08-04 09:47:06 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021 BZP 00175399 01 z dnia 2021-09-09.pdf pdf 39.94 2021-09-09 11:25:10 Public message

Announcements

2021-09-09 11:25 Robert Puchała Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021/BZP 00175399/01 z dnia 2021-09-09

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-08-04 09:47 Robert Puchała Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00136039/01 z dnia 2021-08-04

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-27 09:17 Robert Puchała Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie ZPU 271.5.2021

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2021-07-20 12:35 Robert Puchała Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-07-20 09:45 Buyer message Zamawiający przeznacza kwotę na sfinansowanie zadania: 810 000,00 zł brutto.
2021-07-13 17:14 Robert Puchała Zapytania i odpowiedzi ZPU 271.5.2021

Zapytania i odpowied [...].doc

2021-07-13 17:12 Robert Puchała Zmiana treści SWZ nr 1 w postępowaniu ZPU 271.5.2021

Zmiana treści SWZ nr [...].doc

2021-07-13 17:10 Robert Puchała UJEDNOLICONY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zał. nr 4 UJEDNOLICO [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 659