Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 020/2021 Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO)

Deadlines:
Published : 23-06-2021 14:37:00
Placing offers : 01-07-2021 10:00:00
Offers opening : 01-07-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
020_2021 Ogłoszenie nr 2021BZP 0009205701.pdf pdf 104.5 2021-06-23 14:37:00 Proceeding
020_2021 SWZ.7z 7z 2163.03 2021-06-23 14:37:00 Proceeding
020_2021 informacje z otwarcia ofert.doc doc 73 2021-07-01 14:10:26 Public message
020_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 48.48 2021-07-01 14:10:26 Public message
020_2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 75.14 2021-08-24 10:35:14 Public message
020_2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 48.56 2021-08-24 10:35:14 Public message

Announcements

2021-08-24 10:35 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

020_2021 Zawiadomie [...].docx

020_2021 Zawiadomie [...].pdf

2021-07-01 14:10 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 01.07.2021 r.

020_2021 informacje [...].doc

020_2021 informacje [...].pdf

2021-07-01 10:06 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 299 997,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579