Proceeding: ZP/MJP/05/2021 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Drewniak” II

Deadlines:
Published : 23-06-2021 14:28:00
Placing offers : 08-07-2021 11:00:00
Offers opening : 08-07-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

UWAGA: Wizja lokalna przewidziana jest na dzień 29.06.2021 r. - szczegółowe informacje w SWZ.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.41 2021-06-23 14:50:12 Proceeding
SWZ.pdf pdf 778 2021-06-23 14:50:15 Proceeding
załączniki do swz w wersji edytowalnej.docx docx 58.13 2021-06-23 14:50:25 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Dokumentacja projektowa i techniczna.7z 7z 149743.5 2021-06-23 14:52:25 Proceeding
wyjaśnienia SWZ 29.06.2021.pdf pdf 231.62 2021-06-29 15:42:33 Public message
wyjaśnienia SWZ 30.06.2021.pdf pdf 213.41 2021-06-30 11:03:34 Public message
wyjaśnienia SWZ 01.05.2021.pdf pdf 201.58 2021-07-01 09:16:41 Public message
wyjaśnienia SWZ 01.05.2021 — 2.pdf pdf 202.06 2021-07-01 11:35:20 Public message
wyjaśnienia SWZ 02.05.2021.pdf pdf 205.69 2021-07-02 10:43:11 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.92 2021-07-08 14:18:42 Public message
informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 248.33 2021-07-23 13:39:45 Public message

Announcements

2021-07-23 13:39 Eliza Gajowczyk Informacja o wyniku postępowania.

informacja o wynikac [...].pdf

2021-07-08 14:18 Eliza Gajowczyk Zamawiający zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-08 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 588 760,34 zł.
2021-07-02 10:43 Eliza Gajowczyk Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia.

wyjaśnienia SWZ 02.0 [...].pdf

2021-07-01 11:35 Eliza Gajowczyk Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia.

wyjaśnienia SWZ 01.0 [...].pdf

2021-07-01 09:16 Eliza Gajowczyk Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia.

wyjaśnienia SWZ 01.0 [...].pdf

2021-06-30 11:03 Eliza Gajowczyk Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia.

wyjaśnienia SWZ 30.0 [...].pdf

2021-06-29 15:42 Eliza Gajowczyk Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia.

wyjaśnienia SWZ 29.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573