Proceeding: 2021/BZP 00091584/01 Zagospodarowanie terenu i docieplenie budynku wraz z izolacją przy ul. Jagiellońskiej 33 w podziale na dwie części

Deadlines:
Published : 23-06-2021 12:14:00
Placing offers : 08-07-2021 09:00:00
Offers opening : 08-07-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 - SWZ.doc doc 304 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
01 - Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 92 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
02 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 46 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
03 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie spelnienie warunków.doc doc 40 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
04 - Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu.docx docx 20.21 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
05 - Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 196 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
06 -ST - część nr 1.zip zip 2066.48 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
07 - ST - część nr 2.zip zip 2155.06 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
08 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.25 2021-06-23 12:14:00 Proceeding
09 - Pytania i odpowiedzi do SWZ.doc doc 99 2021-06-29 14:39:11 Public message
10 - Informacja z otwarcia ofert.doc doc 99.5 2021-07-08 12:15:28 Public message
11 - Informacja o wyniku postępowania -dotyczy części 2, unieważnienie w zakresie części nr 1.doc doc 103 2021-07-21 11:50:35 Public message

Announcements

2021-07-21 11:50 Małgorzata Metlerska-Majewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 1 i unieważnieniu postępowania cz. 2

11 - Informacja o wy [...].doc

2021-07-08 12:15 Barbara Wojciechowska Informacja z otwarcia ofert

10 - Informacja z ot [...].doc

2021-07-08 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 501 004,16 zł brutto, w tym:
część nr 1: 225 226,20 zł brutto
część nr 2: 275 777,96 zł brutto
2021-06-29 14:39 Barbara Wojciechowska Pytania i odpowiedzi z dnia 29.06.2021

09 - Pytania i odpow [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 408