Proceeding: Wykonanie renowacji bramy oraz furtki w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2 oraz montaż automatycznych napędów do bramy dwuskrzydłowej.

Katarzyna Kowalewska
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 23-06-2021 11:46:00
Placing offers : 02-07-2021 12:00:00
Offers opening : 02-07-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiot zamówienia:

Wykonanie renowacji bramy oraz furtki w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2 oraz montaż automatycznych napędów do bramy dwuskrzydłowej.

Specyfikacja zamówienia:

Zakres funkcjonalny systemu otwierania bramy:

a)    automatyczne otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do nieruchomość dla pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z nieruchomości (szacowana częstotliwość otwierania
i zamykania bramy 300 – 500 cykli na dobę),

b)      otwieranie bramy za pomocą pilota – ilość sztuk 10,

c)       możliwość otwierania bramy z pomieszczenia ochrony drogą np. radiową,

d)      dwa komplety czujek – jeden na słupkach bramowych – drugi przed bramą na słupkach,

e)       zasilanie 230 V

Istniejące elementy zagospodarowania:

a)       Brama wjazdowa o wymiarach: 3800x2400 wykonana z profili stalowych pełnych zawieszona na słupkach murowanych z cegły pełnej,

b)      Furtka o wymiarach: 900x2400 wykonana z profili stalowych pełnych,

c)       Utwardzenie w obrębie bramy z kostki betonowej.

d)      Przepust: studzienka – budynek SO

Prace dodatkowe:

a)       demontaż istniejącej bramy i furtki,

b)      montaż bramy tymczasowej,

c)       oczyszczenie (metodą piaskowania) i malowanie proszkowe elementów (kolor czarny),

d)      oczyszczenie i pomalowanie zawiasów,

e)       położenie warstwy lakierniczej w kolorze czarnym.

f)    prace ziemne polegające na ułożeniu przewodów pod jezdnią wykonaną z kostki brukowej (rozbiórka kostki tylko poza godzinami urzędowania sądu)

g)      regulacji furtki

h)      montaż samozamykacza do furtki

Uwaga:

Prac nie mogą ograniczać wjazdu na posesję w dni urzędowania od godziny 7.00 do 16.00. 

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.   

Gwarancja na wykonane roboty 36 m-cy

Oferta musi zawierać koszty opracowania dokumentacji projektowej, prac związanych z wykonaniem instalacji, uruchomienia, szkolenia i prac dodatkowych.

Cena powinna zawierać koszty konserwacji  w okresie gwarancji.

Podana przez Wykonawcę cena za realizację usługi musi zawierać wszystkie koszty realizacji usługi, tzn. że sąd nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z jej realizacją.

Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji usługi oraz otrzymania przez sąd prawidłowo wystawionej faktury.

Miejsce wykonania usługi: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 3253185, 52 3253285, 52 3253181  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik graficzny.pdf pdf 408.28 2021-06-23 11:46:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - siłowniki do bramy v2.pdf pdf 78.24 2021-06-23 11:46:00 Proceeding
Umowa brama-wzór.pdf pdf 76.21 2021-06-23 11:46:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlano-montażowe Prace związane z renowacją bramy oraz instalacją siłowników zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 pc. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 2
85-12, Bydgoszcz
(0)
2 Koszty Konserwacji systemu automatycznego otwierania bramybr Całkowity koszt konserwacji systemu automatycznego otwierania bramy w okresie gwarancji tj. 36 m-cy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 179