Proceeding: DZP.271.21.2021 Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

Ewa Chromik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-06-2021 13:36:00
Placing offers : 26-07-2021 10:00:00
Offers opening : 26-07-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1270.51 2021-06-22 13:36:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 11477.92 2021-06-22 13:36:00 Proceeding
zpytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 1.pdf pdf 830.18 2021-07-13 11:50:12 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2.pdf pdf 929.34 2021-07-13 11:55:07 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3.pdf pdf 385.98 2021-07-13 12:04:06 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 4.pdf pdf 391.61 2021-07-13 12:10:36 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 5.pdf pdf 993.27 2021-07-13 12:18:46 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 6.pdf pdf 424.26 2021-07-13 12:22:04 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 7.zip zip 1231.5 2021-07-16 10:01:47 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 8.pdf pdf 2757.67 2021-07-16 10:09:12 Public message
zapytania i wyjaśnienia do SWZ nr 9.pdf pdf 415.63 2021-07-16 10:16:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 853.13 2021-07-26 14:07:52 Public message
INFORMACJA WYBORZE I.pdf pdf 1111.68 2021-09-02 14:30:15 Public message
Informacja o wyborze - Pakiet nr 5 i 6.pdf pdf 518.09 2021-09-22 08:41:57 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 528.66 2021-07-26 10:00:00 Public message

Announcements

2021-09-22 08:41 Ewa Chromik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pakiet nr 5 i 6

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-02 14:30 Ewa Chromik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pakiet nr od 1 do 4 oraz do 7 do 30

INFORMACJA WYBORZE [...].pdf

2021-07-26 14:07 Ewa Chromik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-26 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-16 10:16 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 9

zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-16 10:09 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 8

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-16 10:01 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 7

zapytanie i wyjaśnie [...].zip

2021-07-13 12:22 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 6

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-13 12:18 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 5

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-13 12:10 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 4

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-13 12:04 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-13 11:55 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-13 11:50 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 1

zpytanie i wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1141