Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COWIK/ZEC/1/06/2021 Sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 2021/2022

Jarosław Wiśniewski
Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 24-06-2021 16:18:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację warunków zamówienia oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - specyfikacja warunków zamówienia_strona.pdf pdf 360.82 2021-06-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 238.26 2021-06-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf pdf 291.59 2021-06-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 172.78 2021-06-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostaw.pdf pdf 98.5 2021-06-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.pdf pdf 97.51 2021-06-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.pdf pdf 95.85 2021-06-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy.pdf pdf 90.34 2021-06-24 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 68.5 2021-06-29 14:55:01 Public message
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 56.5 2021-06-29 14:55:01 Public message
Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostawv,2.doc doc 37 2021-06-29 14:55:01 Public message
Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznychv.2.doc doc 34.5 2021-06-29 14:55:01 Public message
Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc doc 36.5 2021-06-29 14:55:01 Public message
Załącznik nr 7 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy.doc doc 32 2021-06-29 14:55:01 Public message
informacja z otwarcia z dnia 02.07.2021.pdf pdf 968.83 2021-07-02 13:57:59 Public message
Załącznik nr 1.docx docx 19.99 2021-07-02 14:28:18 Public message
20210728_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 443.88 2021-07-28 15:49:03 Public message

Announcements

2021-07-28 15:49 Jarosław Wiśniewski Witam,
w załączeniu Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka "COWIK" w Bartoszycach przesyła Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania pn.: „Sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 2021/2022”.
Dziękuję i pozdrawiam
Jarosław Wiśniewski

20210728_zawiadomien [...].pdf

2021-07-02 14:28 Jarosław Wiśniewski Komunikat nr 4
W związku z zapytaniem Wykonawcy o przesłanie oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej w formie edytowalnej, Zamawiający przesyła w załączeniu.
Zamawiający wymaga podpisanie nzałączonego Załącznika nr 1 podpisem kwalifikowanym.

Załącznik nr 1.docx

2021-07-02 13:57 Jarosław Wiśniewski Komunikat nr 3

W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert do postępowania pn. "Sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 2021/2022" - Nr sprawy: COWIK/ZEC/1/06/2020.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-02 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację dostawy 11 000 Mg węgla kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 2021/2022 zamierza przeznaczyć 3.030.720,00 zł (brutto).
2021-06-29 14:55 Jarosław Wiśniewski Komunikat nr 1
Pytanie nr 1:
Dzień dobry, czy w ramach postępowania: COWIK/ZEC/1/06/2021 Sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 2021/2022 jest możliwość uzyskania załączników nr 1-7 w wersji edytowalnej ?
Odpowiedź zamawiającego do pytania nr 1:
Zamawiający w załączeniu przekazuje załączniki w wersji edytowalnej. Załączniki nr 1-7.


Załącznik nr 1 - for [...].doc

Załącznik nr 3 - ośw [...].doc

Załącznik nr 4 - wyk [...].doc

Załącznik nr 5 - wyk [...].doc

Załącznik nr 6 - wyk [...].doc

Załącznik nr 7 - ośw [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 608