Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00007/2021 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 21-06-2021 16:11:00
Placing offers : 19-07-2021 11:00:00
Offers opening : 19-07-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS118-309570-pl.pdf pdf 273.96 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
SWZ_Dostawa energii.pdf pdf 429.32 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_21.06.xls xls 125.5 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.45 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SIWZ - Formularz cenowy .doc doc 104 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy.doc doc 237.5 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc doc 181.5 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx docx 20.38 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6,7,8.docx docx 21.46 2021-06-21 16:11:00 Proceeding
2021-OJS129-342465-pl.pdf pdf 176.75 2021-07-07 15:36:26 Public message
Zmiana SWZ, wyjaśnienia Zamawiającego.pdf pdf 122.28 2021-07-07 15:36:26 Public message
Wyjaśnienia i zmiana SWZ_09.07.2021.pdf pdf 230.4 2021-07-09 16:38:36 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy - PO ZMIANACH.docx docx 35.56 2021-07-09 16:38:36 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy- PO ZMIANACH.doc doc 241.5 2021-07-09 16:38:36 Public message
Odpowiedzi na pytania 14.07.2021.BES.pdf pdf 425.13 2021-07-14 15:44:38 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.docx docx 44.48 2021-07-19 11:02:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2021.docx docx 26.4 2021-07-19 13:00:56 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 234.42 2021-08-04 15:32:14 Public message
PRZ-7-2021.pdf pdf 268.76 2021-12-07 16:43:42 Public message
PRZ-7-2021(2).pdf pdf 264.16 2021-12-07 16:43:42 Public message

Announcements

2021-12-07 16:43 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

PRZ-7-2021.pdf

PRZ-7-2021(2).pdf

2021-08-04 15:32 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pozdrawiam,
Anna Dorna

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-07-19 13:00 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zestawienie ofert złożonych w postępowaniu. Z poważaniem,
Agnieszka Kamper

Informacja z otwarci [...].docx

2021-07-19 11:02 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączniku

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

z poważaniem

INFORMACJA O KWOCIE [...].docx

2021-07-14 15:44 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu odpowiedzi na pytania nr 2. Z poważaniem, Agnieszka Kamper

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-07-09 16:38 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Z poważaniem,
Anna Dorna

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

2021-07-07 15:36 Anna Dorna Szanowni Państwo, w załączeniu wyjaśnienia i zmiana SWZ.
Z poważaniem, Anna Dorna

2021-OJS129-342465-p [...].pdf

Zmiana SWZ, wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2210