Proceeding: SOZ.383.30.2021 Roboty remontowe oddziałów SPZGiChP w Olsztyn

Deadlines:
Published : 21-06-2021 14:12:00
Placing offers : 06-07-2021 08:00:00
Offers opening : 06-07-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 154.9 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy.docx docx 147.27 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 120.5 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie.doc doc 68 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień.doc doc 62 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Projekt umowy - remonty.pdf pdf 150.53 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie RODO.docx docx 14.7 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc doc 39.5 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie - grupa kapitałowa .doc doc 38.5 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 1904.19 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1b - Przedmiary robót.zip zip 617.85 2021-06-21 14:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 331.01 2021-07-06 10:43:37 Public message
Sprostowanie do wyniku postępowania.doc doc 192.5 2021-07-19 12:12:54 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.doc doc 197.5 2021-07-16 14:13:07 Public message

Announcements

2021-07-19 12:12 Agnieszka Lis-Nowacka Sprostowanie do zawiadomienia o wyniku postępowania oraz odrzuceniu ofert z dnia 16.07.2021

Sprostowanie do wyn [...].doc

2021-07-16 14:13 Agnieszka Lis-Nowacka Zawiadomienie o wyniku postępowania oraz o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyni [...].doc

2021-07-06 10:43 Agnieszka Lis-Nowacka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-06 08:00 Buyer message Zadanie 1: 162 002,05 zł
Zadanie 2: 50 665,04 zł
Zadanie 3: 33 485,41 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 504