Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.270.4.7.2021 Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP."

Deadlines:
Published : 21-06-2021 10:36:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 08:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.59 2021-06-21 10:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 973.27 2021-06-21 10:36:00 Proceeding
Załączniki nr 1-12.zip zip 15148.05 2021-06-21 10:36:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 49.35 2021-07-07 10:04:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 91.34 2021-07-26 09:10:32 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 97.06 2021-08-09 11:26:47 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 116.23 2021-09-08 10:37:50 Public message

Announcements

2021-09-08 10:37 Emilia Tydman 08.09.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania pn. „Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-08-09 11:26 Emilia Tydman 09.08.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o wyborze oferty dotyczącą postępowania pn. „Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-26 09:10 Emilia Tydman 26.07.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację z otwarcia ofert dotyczącą postępowania pn. „Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-07 10:04 Emilia Tydman 07.07.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia dotyczącą postępowania pn.
„Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP.", znak: S.270.4.7.2021

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 757