Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie usługi introligatorskiej oprawy i naprawy roczników czasopism wraz z transportem - zapytanie ofertowe poniżej progu

Deadlines:
Published : 21-06-2021 10:36:00
Placing offers : 28-06-2021 10:30:00
Offers opening : 28-06-2021 10:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, zaprasza solidnych wykonawców do złożenia oferty na świadczenie usługi introligatorskiej oprawy i naprawy roczników czasopism wraz z transportem.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

   Wymagania:

  1. termin realizacji Przedmiotu Umowy –  11 września 2021 r. (licząc od dnia podpisania umowy); 
  2. gwarancja na wykonaną usługę – 36 miesięcy (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag);
  3. referencje potwierdzone formularzem referencyjnym (załącznik nr 2).

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 261-658-196.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa str 1-4.pdf pdf 2284.16 2021-06-21 10:36:00 Proceeding
załącznik nr 2.pdf pdf 355 2021-06-21 10:36:00 Proceeding
załącznik nr 3.pdf pdf 393.11 2021-06-21 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - 2021 r..pdf pdf 282.43 2021-06-21 10:36:00 Proceeding

Announcements

2021-07-19 11:32 Joanna Długosz
Informujemy wszystkich zainteresowanych o unieważnieniu postępowania ID 473282.
Uzasadnienie: Wobec konieczności dokonania zmian we wzorze umowy i opisie postępowania na Platformie Zakupowej postępowanie zostaje unieważnione. Po dokonaniu ww. zmian, postępowanie zostanie powtórnie ogłoszone.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku nr 1 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
2 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku nr 1 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
3 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku nr 1 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
4 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku nr 1 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
5 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku nr 1 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
6 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku nr 1 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
7 Żołnierz Wolności zgodny z opisem w załączniku nr 1 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
2 Termin realizacji - 11 września 2021 r. (licząc od dnia podpisania umowy). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
5 Doświadczenie - Załączenie 3 (trzech) referencji potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 5 tys. każda (załącznik nr 2). (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
6 Gwarancja - 36 (trzydziestosześcio)-miesięczna gwarancja jakości na zastosowane materiały i wykonane usługi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 488