Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRZ.I.271.13.2021.PZP Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (WRZ.I.271.13.2021.PZP)

Marcin Rychłowski
Urząd Gminy Inowrocław Department: Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 21-06-2021 09:05:00
Placing offers : 28-07-2021 10:00:00
Offers opening : 28-07-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
INOWROCLAWSKA_SWZ_2022_ostateczna.pdf pdf 1627.54 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 155.46 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_obiekty.xls xls 258.5 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_oswietlenie.xls xls 385.5 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 88.5 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 207.5 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 39 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 49 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zal_8_Umowa_v_15_06_2021.doc doc 160 2021-06-21 09:05:00 Proceeding
Zawiadomienie 1.pdf pdf 968.85 2021-07-05 12:26:03 Public message
Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia.pdf pdf 1013.85 2021-07-28 10:01:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1153.7 2021-07-28 11:48:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 737.46 2021-09-20 11:11:10 Public message

Announcements

2021-09-20 11:11 Marcin Rychłowski W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-28 11:48 Marcin Rychłowski W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-28 10:01 Marcin Rychłowski Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

Część I zamówienia „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów”
3 053.074,76zł brutto

Część II zamówienia „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego”
1 720.167,30 zł brutto

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

2021-07-05 12:26 Marcin Rychłowski W załączniku odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

Zawiadomienie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1384