Proceeding: WWA.272.1.4.2021 Zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego wraz z budową hali przekrywającej istniejący kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica, na działce nr 2109/1 w Nakle nad Notecią

Łukasz Starzyński
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią Department: Wydział Architektury i Budownictwa
Deadlines:
Published : 18-06-2021 11:01:00
Placing offers : 30-06-2021 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Niezbędne informacje: warunki, kryteria oceny, terminy, sposób złożenia oferty i oświadczeń dotyczące udziału w zamówieniu znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach od 1 do 6.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie do złożenia ofert na dokumentację modernizacji boiska i budowy hali przy ZS w Nakle nad Notecią i zał od 1 do 5.pdf pdf 219.07 2021-06-18 11:01:00 Proceeding
zał nr 6 umowa dokumentacja modernizacji boiska przy ZS Staszica w Nakle.pdf pdf 136.32 2021-06-18 11:01:00 Proceeding
mapa terenu ZS im Staszica w Nakle.pdf pdf 519 2021-06-24 09:01:16 Proceeding

Announcements

2021-07-01 10:08 Łukasz Starzyński Złożone oferty przewyższają wartością kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie z tego powodu unieważnia się postępowanie.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego wraz z budową hali przekrywającej istniejący kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica, na działce nr 2109/1 w Nakle nad Notecią Opis zamówienia w zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach od 1 do 6 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie 30% Kryterium opisane w zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach od 1 do 6 Attachment required (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 15.09.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 383