Proceeding: GM-P.271.6.2021 Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6

Anna Pawelczyk
Gmina Miejska Szczytno
Deadlines:
Published : 18-06-2021 09:57:00
Placing offers : 05-07-2021 10:00:00
Offers opening : 05-07-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- Załączniki od nr 1do nr 8.docx docx 88.54 2021-06-18 09:57:00 Proceeding
Projekt umowy - Załącznik nr 9.pdf pdf 428.31 2021-06-18 09:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.8 2021-06-18 09:57:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.7z 7z 9044.71 2021-06-18 09:57:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 197.99 2021-06-22 12:57:50 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 285.48 2021-07-05 11:11:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 292.17 2021-07-14 07:57:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67 2021-07-20 11:36:27 Public message

Announcements

2021-07-20 11:36 Anna Pawelczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-14 07:57 Anna Pawelczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-05 11:11 Anna Pawelczyk Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2021-06-22 12:57 Anna Pawelczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 383