Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SRZP.271.11.2021 Modernizacja środowiska Oracle

Deadlines:
Published : 17-06-2021 12:57:00
Placing offers : 07-07-2021 08:45:00
Offers opening : 07-07-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021.BZP 00086318.01.pdf pdf 121.63 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
SWZ SRZP.271.11.2021.pdf pdf 134.73 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części I.pdf pdf 112.82 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy dla części I umowa przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 89.3 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia dla części II.pdf pdf 164.68 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 82.2 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie.pdf pdf 67.06 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie.pdf pdf 69.25 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 – Projekt umowy dla części I.pdf pdf 81.66 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5a – Projekt umowy dla części II.pdf pdf 102.24 2021-06-17 12:57:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 162.56 2021-06-28 08:23:32 Public message
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.pdf pdf 219.95 2021-06-24 11:46:34 Public message
Nowo obowiązujący załącznik nr 5 – Projekt umowy dla części I.pdf pdf 72.81 2021-06-24 11:47:34 Public message
Nowo obowiązujący załącznik nr 5a – Projekt umowy dla części II.pdf pdf 93.31 2021-06-24 11:48:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021.BZP 00099003.01.pdf pdf 39.87 2021-06-30 09:14:00 Public message
Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia.pdf pdf 179.6 2021-06-30 09:15:00 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 159.3 2021-06-30 11:44:35 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 181.81 2021-07-07 10:03:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1.pdf pdf 570.9 2021-07-09 13:18:51 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2- NA STRONĘ.pdf pdf 171.49 2021-07-14 08:51:40 Public message

Announcements

2021-07-14 08:51 Marcin Weitmann ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2.

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-07-09 13:18 Zbigniew Chudko Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-07 10:03 Zbigniew Chudko Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-30 11:44 Zbigniew Chudko WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI [...].pdf

2021-06-30 09:15 Zbigniew Chudko ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zmiana treści specyf [...].pdf

2021-06-30 09:14 Zbigniew Chudko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021.BZP 00099003.01

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-28 08:23 Zbigniew Chudko Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-06-24 11:48 Zbigniew Chudko Nowo obowiązujący załącznik nr 5a – Projekt umowy dla części II

Nowo obowiązujący za [...].pdf

2021-06-24 11:47 Zbigniew Chudko Nowo obowiązujący załącznik nr 5 – Projekt umowy dla części I

Nowo obowiązujący za [...].pdf

2021-06-24 11:46 Zbigniew Chudko Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści s [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648