Proceeding: WRZ.I.271.14.2021.PZP Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Inowrocław (WRZ.I.271.14.2021.PZP)

Marcin Rychłowski
Urząd Gminy Inowrocław Department: Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 17-06-2021 12:25:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.73 2021-06-17 12:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1544.86 2021-06-17 12:25:00 Proceeding
załączniki do SWZ.rar rar 45883.2 2021-06-17 12:25:00 Proceeding
Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia.pdf pdf 1018.64 2021-07-02 10:06:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1036.49 2021-07-02 11:33:28 Public message
Unieważnienie części 3,11.pdf pdf 986.94 2021-07-21 09:29:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1332.23 2021-07-21 09:31:52 Public message

Announcements

2021-07-21 09:31 Marcin Rychłowski W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-21 09:29 Marcin Rychłowski W załączniku informacja o unieważnieniu 3 i 11 części zamówienia.

Unieważnienie części [...].pdf

2021-07-02 11:33 Marcin Rychłowski W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-02 10:06 Marcin Rychłowski Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje informację na temat kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 450