Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.261.25.2021 Budowa sieci wodociągowych w Częstochowie, ul. Nieduża oraz Olsztynie ul. Górzysta

Deadlines:
Published : 17-06-2021 09:56:00
Placing offers : 17-06-2021 11:52:49
Offers opening : 30-06-2021 11:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 Ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowych w Częstochowie
ul. Nieduża oraz w Olsztynie ul. Górzysta. TI.261.25.2021.
Okres realizacji: zadanie nr 1 – 4 miesiące, zadanie nr 2 – 4 miesiące.
Wadium: zadanie nr 1 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
zadanie nr 2 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest


 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
25 SIWZ.pdf pdf 232.11 2021-06-17 09:56:00 Proceeding
PB Górzysta Olsztyn.pdf pdf 44909.04 2021-06-17 09:56:00 Proceeding
PB Nieduża.pdf pdf 21709.27 2021-06-17 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ.docx docx 32.99 2021-06-17 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 65.07 2021-06-17 09:56:00 Proceeding

Announcements

2021-06-17 11:52 Artur Połys Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Brak podziału na zadania

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej w częstochowie ul. Nieduża Zgodnie z załączoną SIWZ 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dokumenty wymagane zgodnie ze SIWZ - zgodnie ze SIWZ Attachment required (0)
3 Tajemnica przedsiębiorstwa - Jeśli dotyczy (0)

The number of page views: 192