Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00084730/01 Przebudowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem ich oddziaływania w miejscowości Czernikowo (IWP.271.1.5.2021)

Marek Brzustewicz
Gmina Czernikowo
Deadlines:
Published : 16-06-2021 12:33:00
Placing offers : 02-07-2021 09:00:00
Offers opening : 02-07-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6 - Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.doc doc 150 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
7 - Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 147.5 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
8 - Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 146 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawców dotyczące robót - art. 117 ust. 4.doc doc 142 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
10 - Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 152.5 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
1 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00084730_01.pdf pdf 152.03 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
2 - SWZ - IWP.271.1.5.2021.pdf pdf 1149.45 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
3 - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 181.5 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
4 - Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 487.42 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
5 - Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wstępne Wykonawcy - art. 125 ust. 1.doc doc 148 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
11 - Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 139.5 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
12 - Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o stanie rozliczeń Podwykonawcy z Wykonawcą.doc doc 135.5 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
13 - DP - Szkolna.zip zip 11402.11 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
14 - DP - Kwiatowa.zip zip 7793.9 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
15 - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 267.57 2021-06-16 12:33:00 Proceeding
16 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.86 2021-07-02 09:55:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 569.5 2021-07-07 08:05:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 745.65 2021-07-07 08:05:55 Public message

Announcements

2021-07-07 08:05 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-02 09:55 Marek Brzustewicz Szanowni Państwo, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

16 - Informacja z ot [...].pdf

2021-07-02 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 634 379,30 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 675